Vår ambition är att skapa en grupp företag som blir marknadsledande inom sina nischer.

Vi investerar i framgångsrika företag som leds
av säljande grundare. De bolag som ingår i gruppen
får ett långtidshem och ledarna får access till vårt
nätverk av nya försäljningskanaler och relevant
kunskap från systerföretag i gruppen.

Bli en del av bolagsgruppen

Vi ser fram emot att titta på ert bolag och se om ni skulle kunna bli en del av alla de fina bolagen vi har i gruppen idag.

“Att ha Ettfyra som partner har hjälpt oss på många sätt, främst vid svåra beslut och vitala scale up aktiviteter.”

För snart ett år sen valde vi att bli en del av bolagsgruppen och sen dess har det hänt mycket. Vi har fått backning av Ettfyra i flera olika vitala segment. De har hjälpt oss att ta vara på kunddata och arbeta med kunddata på ett mer smart sätt.

Just nu tittar vi på att bredda vårt sortiment med nya produktsegment och detta hade inte varit möjligt att göra i högt tempo, eftersom olika produkter kräver olika typer av avtal. Ettfyra hjälper oss med detta och vi kan därför enklare växla upp och bredda vårt utbud av produkter i vår e-handel, utan att gissa oss fram.